Förnyelse av Recept och Fullmaktsservice

Förnyelse av Recept och Fullmaktsservice på Vårt Apotek i Esbo

Har du ett elektroniskt recept som har gått ut och behöver förnyas?

Kom till oss på Apotek Niitty! Vår personal kan göra begäran om receptförnyelse. Naturligtvis kan du också hantera receptförnyelsen genom att kontakta din egen hälsostation eller elektroniskt på omakanta.fi.

Om du vill förnya recept eller göra medicinköp åt exempelvis dina föräldrar, make/maka, eller någon annan, måste du bevisa din rätt att hantera en annan persons medicinärenden. Fullmaktsservice kan utföras på följande sätt.

Visa oss den assistade personens Kela-kort, patientinstruktioner eller ett utskrivet sammandrag ELLER gör en Apoteksfullmakt på suomi.fi-tjänsten. Om du har fullmakten räcker det att du bevisar din egen identitet med ett körkort, ID-kort eller pass. Fullmakten är giltig i alla apotek i Finland och ger dig rätt att till exempel hämta en annan persons receptbelagda mediciner, förnya recept och granska Kela- och receptinformation.

Du kan alltid fråga oss om råd utan tvekan, vi är glada att hjälpa! Kontakta oss eller kom förbi vårt apotek.

Från Läkemedels­sökningstjänsten kan du kontrollera tillgängligheten av ditt läkemedel

Vi är en del av Läkemedelssökningstjänsten, där du kan ta reda på lagerstatusen för det läkemedel du behöver på det apotek du har valt, samt till exempel läkemedlets utbytbarhet. Vi hjälper dig gärna om du behöver råd om hur du använder tjänsten.

Utforska Läkemedels­sökningstjänsten ›

Följ oss på sociala medier!

Sijainti Soita